"> Dagbesteding – Stichting Zorgloos

Dagbesteding

dagbesteding-stichting-zorgloos

Voor ieder mens is een zinvolle dagbesteding van groot belang. Dit werkt namelijk bevredigend en is om die reden belangrijk voor uw gemoedstoestand. Een zinvolle dagbesteding kan heel divers zijn. Veel mensen halen deze zingeving bijvoorbeeld uit het verrichten van de dagelijkse werkzaamheden. Dit is echter niet voor iedereen mogelijk. Bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke of een verstandelijke beperking, of mensen die chronisch ziek zijn. Bij Stichting Zorgloos zorgen wij ervoor dat die mensen ook een zinvolle dagbesteding hebben. Mocht u lijden aan een ziekte of beperking en zoekt u naar dagelijkse zingeving? Dan bent u bij Stichting Zorgloos aan het juiste adres!

Sociale ontwikkeling

We leven in een tijd waarin iedereen langer thuis blijft wonen dan vroeger. Een zinvolle dagbesteding is daarom belangrijker dan ooit. Bij Stichting Zorgloos kunnen we daar een handje bij helpen. Wij zorgen voor een gepersonaliseerde dag-invulling, waardoor mensen niet vereenzamen. Daarnaast zorgen we ervoor dat mensen taken krijgen toebedeeld die ervoor zorgen dat hun eigenwaarde stijgt. Ieder mens is immers uniek en wij bij Stichting Zorgloos proberen die uniciteit naar boven te brengen, zonder daarbij af te doen aan een degelijke dag-structuur.

Ieder mens is anders en dat maakt ieder mens uniek. De kracht van Stichting Zorgloos is dat wij een verbindende rol spelen tussen verschillende mensen uit verschillende doelgroepen. Dit brengen wij naar voren op verschillende manieren. Bij de activiteiten die wij organiseren staat een unieke combinatie van entertainment en educatie centraal. Dit wordt georganiseerd op prachtige locaties. Bij deze activiteiten houden we rekening met de diversiteit van de groepen, waardoor het voor iedereen een aangename ervaring zal zijn.

De grootste uitdaging van Stichting Zorgloos is om de dagbesteding aan te laten sluiten bij de individuele doelen van alle participanten. Hierbij moet dus rekening worden gehouden met veel mensen en dat is echt maatwerk te noemen. Wij helpen onze cliënten met groeien en hanteren daarvoor verschillende middelen. Zo geven wij feedback en monitoren het gehele proces, om de client zo goed mogelijk te helpen met ontwikkelen. Hierbij is goede communicatie met ouders/familie en de eventuele orgaanbieder  natuurlijk ook van belang. Stichting Zorgloos helpt de client met groeien, waardoor deze zelfstandiger kan participeren in de maatschappij. Autonomie is natuurlijk een groot goed en onze visie is dan ook om dit samen met de cliënten te bewerkstelligen.

Participatie is een belangrijk sleutelwoord van Stichting Zorgloos. Ons doel is om niemand uit te sluiten en iedereen op een zo goed mogelijke manier met elkaar om te laten gaan. Het feit dat iedereen anders is, hoeft er namelijk niet in te resulteren dat mensen worden uitgesloten. Respect en acceptatie zijn belangrijke sleutelbegrippen. Bij Stichting Zorgloos zijn we ‘samen’ anders!

Tot slot

Rondom de zorg zet Stichting Zorgloos zich in om continue uitstekende begeleiding te bieden. Iedereen die hulpbehoevend is, heeft veel ondersteuning nodig en daar helpen wij u graag bij. Deze ondersteuning kan zich manifesteren in verschillende activiteiten. Enerzijds kunnen wij u begeleiden met het aanvragen van hulpmiddelen. Maar we onderhouden ook contacten met uw huisarts en apotheek. Daarnaast kunnen wij een rol spelen in goed onderling contact met de familie. Voor ons is het belangrijk om kwaliteit te waarborgen. Daarom streven we altijd naar beter. Om dit te bewerkstelligen houden we evaluatiegesprekken en doen we veel met feedback. De zorgplannen zijn dynamisch van aard en deze stellen we bij waar nodig. Een nauwe samenwerking met u, uw familie en mantelzorgers is van belang om dit te realiseren. Heeft u interesse in de werkzaamheden van Stichting Zorgloos? Aarzel dan niet en neem snel contact met ons op!