"> Persoonlijke verzorging – Stichting Zorgloos

Persoonlijke verzorging

persoonlijke_verzorging_zorgloos

Persoonlijke verzorging is een van onze diensten, die erop gericht is u een helpende hand te bieden bij uw dagelijkse verzorging. Ook wel Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) genoemd. Handelingen zoals wassen, douchen en aan- en uitkleden zijn terugkerende activiteiten, die soms te inspannend of ongemakkelijk voor u geworden zijn om nog langer zelfstandig uit te voeren. Dan is het wenselijk dat u hierin de juiste ondersteuning krijgt, die het mogelijk maakt uw persoonlijke verzorging perfect op peil te houden. Zodat u even verzorgd door het leven kunt gaan als altijd. Een geruststellende gedachte. Denk daarbij aan diverse dagelijkse activiteiten, zoals:

Hulp bij uw persoonlijke hygiëne en comfort

 • Wassen in bed of aan de wastafel, douchen en haren wassen.
 • Bedden opmaken van bedlegerige patiënten.
 • Hulp en begeleiding bij aan- en uitkleden.
 • Hulp bij het aantrekken en gebruiken van diverse hulpmiddelen zoals
  prothesen, elastische kousen e.d.
 • Hulp en begeleiding bij toiletgang, het op de po gaan, het aanleggen van
  een urinaal of het verwisselen van incontinentiemateriaal.
 • Hulp bij mond- en gebitsverzorging (waaronder protheses), scheren,
  hand- en voetverzorging, sieraden omdoen, etc.

Hulp en begeleiding bij de maaltijden

 • Hulp bij het eten en drinken of het toedienen van sondevoeding.

Hulp bij beweging in huis

 • Hulp en begeleiding bij het in- en uit bed stappen, van bed naar stoel
  verhuizen of in- en uit bad gaan.
 • Hulp bij het aanpassen van de juiste houding in bed of stoel, of wisselende
  liggingen in bed.

Hulp bij huidverzorging

 • Algemene verzorging van uw huid en het aanbrengen van crèmes
  en verzorgende producten.
 • Het verzorgen van roodheid en irritaties van de huid, en deze zo veel
  mogelijk voorkomen door adviezen en specifieke behandelingen.
 • Het verzorgen van stoma en andere aangepaste lichaamsopeningen
  bij een beschadigde huid, etc.

Hulp bij medicijngebruik

 • Hulp bij het innemen medicijnen.
 • Zalf of crème aanbrengen op beschadigde huid, etc.