"> Verpleging – Stichting Zorgloos

Verpleging

verpleging_zorgloos

Ook verzorging en verpleging thuis behoren tot de mogelijkheden binnen onze organisatie. Want wij hebben professioneel opgeleide verpleegkundigen en zorgconsulenten in ons team, die het mogelijk maken zo lang en aangenaam mogelijk in uw eigen huis te blijven wonen. Want ondersteuning en verzorging thuis maakt dat u zich veilig voelt in uw eigen vertrouwde omgeving. Ook na een operatie kan tijdelijke thuiszorg door onze verpleegkundigen uitkomst bieden. Daarom staan wij klaar om de nodige (medische) zorgtaken, geheel of gedeeltelijk, van u over te nemen.

Verpleging thuis omvat de volgende diensten:

  • Diverse verpleeg- en medisch-technische handelingen. Zoals het aanbrengen van een infuus voor voeding of pijnmedicatie.
  • Hulp bij injecties, wondverzorging en het inbrengen van sondes en katheters.
  • Hulp bij het toedienen van medicijnen.
  • Hulp bij het opstellen van een verpleegkundige diagnose of verpleeg- en zorgplannen.
  • Ondersteunen, stimuleren en begeleiden van cliënten op psychosociaal gebied en zingeving.
  • Tillen en verplaatsen van cliënten met bewegingsproblemen.
  • Geven van voorlichting, advies en instructies.
  • Het stimuleren van bewegen d.m.v. training en gerichte oefeningen.