"> In- en uitsluitingscriteria – Stichting Zorgloos

In- en uitsluitingscriteria

 • Stichting Zorgloos levert zorg aan hulpbehoevenden, die vanwege mentale of lichamelijke
  beperkingen (door ouderdom of ziekteverschijnselen) niet meer in staat zijn bepaalde activiteiten
  zelf uit te voeren.
 • Wij leveren zorg in de wijk waar u woont (extramuraal) en komen bij u thuis voor hulp en
  ondersteuning.
 • Bij de intake wordt er gekeken of de zorgvraag binnen het gebied valt waar Stichting Zorgloos zorg
  levert. Desondanks zijn er situaties denkbaar, waarin de organisatie kan besluiten de zorgvraag niet
  te accepteren.

Uitsluitingscriteria:

Stichting Zorgloos is niet gekwalificeerd om te werken met cliënten met een verslavingsproblematiek, intensive kind- en/of jeugdzorg, zware (aangeboren) handicaps, palliatieve- en/of terminale zorg en vrijheidsbeperkende maatregelen.

Uitgesloten cliënten zijn:

  • Cliënten die onze hulp niet accepteren.
  • Cliënten waarbij het gebruik van alcohol of drugs tot een belemmering in de zorgverlening leidt.
  • Cliënten met een behoefte aan hoogtechnologische zorg;
  • Cliënten met zware psychiatrische symptomen, die opname in een ziekenhuis of kliniek vereisen.
  • Cliënten die een veiligheidsrisico opleveren: situaties rond de zorgvraag en/of de zorgvrager die ertoe leiden dat de veiligheid van zorgverleners en/of zorgvrager niet kan worden gegarandeerd.
  • Cliënten die dermate agressief gedrag vertonen dat zorgverleners zich bedreigd voelen.
  • Cliënten die discrimineren.
  • Cliënten die (seksueel) intimiderend gedrag vertonen.
  • Cliënten voor wie vrijheidsbeperkende maatregelen nodig zijn.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Zorgverleners van Stichting Zorgloos passen geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe, zoals:

Een onrustband (ook wel Zweedse band genoemd), te gebruiken in bed of stoel.

 • Verpleegdekens of polsband.
 • Gekantelde stoelen of tafelbladen.
 • Deuren op slot doen.
 • Bedhek omhoog zetten.
 • Medicatie toedienen buiten medeweten van de cliënt.

Op basis van bovenstaande in- en uitsluitingscriteria zal beoordeeld worden of Stichting Zorgloos de cliënt in zorg kan nemen. Dit besluit is te allen tijde definitief.