"> Klachtenregeling – Stichting Zorgloos

Klachtenregeling

I Inleiding

Stichting Zorgloos ziet klachten als een gratis advies. Wij vinden het belangrijk dat de cliënt zijn of haar klachten kenbaar kan maken zodat de tevredenheid herstelt wordt.

A Doel reglement

De klachtenregeling cliënten heeft tot doel het bieden van een procedure voor opvang, bemiddeling en behandeling van klachten van cliënten en hun naasten. Zodoende wordt informatie verkregen over tekortkomingen die cliënten en hun naasten in de zorg- en dienstverlening en bejegening ervaren. Het signaleren, registreren en analyseren van deze informatie levert een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

B Toepassingsgebied

We bieden cliënten en naasten een klachtenregeling bij het ontstaan van klachten.

C Revisiebeheer

Revisie datum Wijziging Vastgesteld door
16-05-2018 Eerste versie M.A. Barcin

Bestuur

D Evaluatie

Evaluatiedatum
n.n.b.

E Externe richtlijnen en bronnen

1 Wettelijk kader Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

F Bijbehorende documenten

1 Bijbehorende documenten PROC-501 Beheersing afwijkingen
2 Formulieren Klachtenformulier
3 Registraties Excelregistratie afwijkingen – klachten

G Hulpmiddelen

1 N.v.t.

II Klachtenregeling Stichting Zorgloos

Artikel 1 Algemene bepalingen

1.1 n.v.t.

Artikel 2 Klacht bespreken met de betrokken zorgverlener

2.1 Het heeft onze voorkeur dat u de klacht eerst bespreekt met uw zorgverlener om te kijken of u samen de klacht op kunt heffen.
2.2 Wanneer u er niet uitkomt met de zorgverlener kunt u contact opnemen met de Officemanager.

Wijze van contacteren:

1 mondeling of schriftelijk

2 bellen met de algemene telefoonnummer 010-235 1001

3 een mailtje sturen naar klachten@stichtingzorgloos.nl

2.3 Wanneer u er ook niet uitkomt met de Officemanager kunt u uw klacht indienen bij de klachtenfunctionaris.

Artikel 3 Klacht indienen bij de klachtenfunctionaris

3.1 Onze organisatie is aangesloten bij ECKG (Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht en heeft hiermee een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris heeft als taak om te bemiddelen tussen u en de organisatie.
3.2 Hoe kunt u uw klacht kenbaar maken

U kunt uw klacht op verschillende mogelijkheden indienen;

a.     Rechtstreeks aan de klachtencommissie per e-mail, klachtenbehandeling@eckg.nl

b.     Per post t.a.v. de ambtelijk secretaris naar Lombokstraat 20, 2022 JB, Haarlem.

c.     Via het online klachtenformulier op www.eckg.nl  op het gedeelte voor het indienen van klachten.

3.3 De klachtenfunctionaris benadert u naar aanleiding van uw klacht. Samen met de klachtenfunctionaris bepaalt u de vervolgstappen.
3.4 Komt u er niet uit of bent u niet tevreden over de oplossing dan kunt u naar de klachtencommissie of Geschillencommissie.

Artikel 4 Klacht indienen bij de externe klachtencommissie

4.1 U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

4.2 Indien de commissie voldoende informatie heeft (al dan niet met een hoorzitting), zal de commissie een uitspraak doen over de gegrondheid van de klacht.
4.3 De uitspraak is niet bindend.

Artikel 5 Klacht indienen bij de Geschillencommissie

5.1 U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.
5.2 De uitspraak is bindend.

Artikel 6 Vaststellen en wijziging klachtenregeling

6.1 Dit protocol is vastgesteld op 16-05-2018 door Bestuur / M.A. Barcin.
6.2 In alle gevallen waarin dit protocol niet voorziet beslist het Bestuur.