"> Over ons – Stichting Zorgloos

Over ons

Stichting Zorgloos

Thuiszorg zonder zorgen

Stichting Zorgloos is een kleine en flexibele organisatie die in 2017 is opgericht, met als doel een bijdrage te leveren aan de zorgbehoefte van bewoners in de regio Rotterdam. Een laagdrempelige organisatie waar cliënten, familie en mantelverzorgers zich welkom voelen.

Ons team bestaat dan ook uit diverse enthousiaste zorgverleners die veel ervaring hebben in deze branche. Professionals die vanuit respect, betrokkenheid en passie individuele zorg op maat bieden. Want in onze organisatie staan zowel de hoogstaande kwaliteit van onze dienstverlening als het welzijn van onze clientèle hoog in het vaandel. Daarbij maakt onze flexibiliteit het mogelijk snel en efficiënt in te spelen op de wensen en behoeften van onze cliënten, zodat wij in vrijwel alle gevallen direct adequate en persoonlijke zorg kunnen bieden.

Meer weten?

Als u wilt weten wat Stichting Zorgloos voor u kan betekenen, of als u specifieke vragen heeft, neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden die onze organisatie u kan bieden.

Slide-Hemsire

VISIE EN MISSIE

Ouder worden is een natuurlijk proces, dat soms met lichamelijke of mentale klachten gepaard gaat. Maar een beperking mag geen belemmering vormen voor een waardevolle deelname aan de samenleving. Daarom staan de behoefte aan waardering, vertrouwde contacten en zinvolle activiteiten centraal in ons zorgaanbod. Door ouderen te ondersteunen bij het behoud van een betrokken sociaal netwerk en een veilige omgeving, kan 'een goed leven' langer behouden blijven.

Onze visie op zorg: welbevinden staat centraal

De zorg in Nederland is de laatste jaren merkbaar veranderd. Steeds meer mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, in hun eigen, vertrouwde omgeving. Soms is daar professionele hulp bij nodig. Als betrokken organisatie streven wij ernaar om die duurzame zorg te bieden. Zorg, die gericht is op het bevorderen van gezondheid, zelfredzaamheid en welzijn van onze cliënten. Door voortdurend te anticiperen op veranderingen in de wereld én in het leven van onze cliënten, houden wij de kwaliteit van onze diensten scherp in het oog. Naast kwaliteit en veiligheid, toegankelijkheid en professionaliteit staan kernwaarden als klantgericht, integer en maatschappelijk betrokken dan ook centraal in onze aanpak.

Onze missie: hulpbehoevende ouderen ondersteunen door altijd betrokken en dichtbij te zijn

De missie van onze organisatie is het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg en ondersteuning, aangepast aan de mensen die die zorg nodig hebben. Door op respectvolle en persoonlijke wijze de best mogelijke ondersteuning te bieden, willen wij een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven in de eigen vertrouwde omgeving. Zorg in de vorm van huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verpleging en individuele begeleiding. De focus daarbij ligt op het welbehagen van onze cliënten. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan persoonlijk functioneren, maatschappelijke participatie en gevoelens van tevredenheid, door hen zoveel mogelijk bij hun omgeving te betrekken en te participeren in de samenleving. Vanzelfsprekend mogen onze cliënten daarbij vertrouwen op een professionele en betrokken manier van werken door onze zorgverleners.